Προεκτάσεις
proek.jpg

Η έλλειψη πρασίνου στις σύγχρονες τσιμεντένιες πόλεις και ο καθημερινός τρόπος ζωής με τις ποικίλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις απομακρύνει τα παιδιά από οποιαδήποτε αίσθηση ζωής κοντά στη φύση. Το πράσινο, δέντρα-λουλούδια, λειτουργεί σαν ένα διακοσμητικό πλαίσιο χωρίς ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή και τις δραστηριότητες τους. Οι γνώσεις που αποκτούν για το θέμα είναι συνήθως θεωρητικές και σπάνια συνδέονται με κάποια σχετική απόφαση για δράση. Μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων στην τάξη και στο τοπικό περιβάλλον και με τη δύναμη των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας τα παιδιά θα προσεγγίσουν το θέμα και θα αντιληφθούν τη σημασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για τη ζωή των ανθρώπων και των άλλων έμβιων όντων.

Στόχος αυτής της ιστοεξερεύνησης είναι η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μικρών παιδιών σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και η καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών.

Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνουμε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους μικρούς μαθητές να αντιληφθούν την αξία του πράσινου (δέντρα, λουλούδια) στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Δουλεύοντας ομαδικά θα αναζητήσουν πράσινους χώρους στο τοπικό τους περιβάλλον(αυλή του σχολείου , γειτονιά, κοινόχρηστοι χώροι), θα συνεργαστούν με φορείς και πρόσωπα, θα προβληματιστούν. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική η εμπλοκή και η στήριξη των γονέων καθώς και τοπικών φορέων στην προσπάθεια αυτή των παιδιών.
Το εκπαιδευτικό υλικό και η πορεία διδασκαλίας που προτείνουμε στην παρούσα ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές ΄Β τάξης και θεωρούμε ότι η πρότασή μας θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σε σχέση με την αξία του πρασίνου στη ζωή μας και την υιοθέτηση περιβαλλοντικών αξιών. Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες ευνοείται η ομαδική εργασία και αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των παιδιών. Παράλληλα θα αποκτηθούν με ευχάριστο τρόπο βασικές γνώσεις για τη φύση και την σημερινή έλλειψη πρασίνου.


Η παρούσα ιστοεξερεύνηση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας, το οποίο επαφίεται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό πώς θα το διαχειριστεί. Μπορεί να παραλείψει ή και να προσθέσει δραστηριότητες. Εμείς έχουμε να κάνουμε μερικές ακόμα προτάσεις για την ενέργεια-πράσινο και ψυχική υγεία που μπορούν να λάβουν χώρα εντός και εκτός σχολείου.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας στη γυμναστική, προτείνοντας στους μαθητές απλούς τρόπους εκγύμνασης, δίνοντάς τους κίνητρα για συμμετοχή. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί μέσα στην τάξη μια "γωνίτσα πρασίνου", φυτεύοντας γλαστράκια με λουλούδια, τα οποία αφ' ενός θα ομορφύνουν και θα δώσουν ζωή στην τάξη και αφετέρου θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο θέμα του πρασίνου. Μια άλλη λύση είναι η δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου. Τέλος, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τους μαθητές και το δάσκαλο της τάξης μια επίσκεψη σε κάποιο κήπο της πόλης(βλ. Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου), όπου μπορούν να τον εξερευνήσουν, να γνωρίσουν καινούρια είδη φυτών, να αφουγκραστούν τη φύση, και να εκτιμήσουν ίσως την αξία του για την πόλη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License