Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Αυγουστάκη Μαρία(4603) και Ζώση Αθανασία(4633) στο πλαίσιο του σεμιναρίου: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον"(Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, με επόπτη τον καθηγητή Βασίλη Μακράκη και με την υποστήριξη της Δρ. Μαυραντωνάκη Κατερίνα και του υποψήφιου διδάκτορα Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License