Ένα "πράσινο"μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα!
 • Ας ακονίσουμε λίγο το μυαλό μας……

Στρογγυλό μηδενικό ,
καθαρά ελληνικό ,
θεραπεύει φίνα ,
τη μικρή μας πείνα .
Τι είναι ;( οκυιυλρο )

Μέσα σ’ ένα βαρελάκι
έχω δυο λογιών κρασάκι .
Τι είναι ;
( γυοα )

Πράσινος πύργος , κόκκινα σπιτάκια
μέσα κατοικούνε μαύρα παιδάκια .
Τι είναι ;
( πζοακυιρ)

Σαρανταδυό πουκάμισα ,
Απ’ έξω το παλιό μου .
Τι είναι ;
( μεκμδυρι )


…Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι!!

 • Γνωρίζεις άλλες παροιμίες για τη διατροφή;


 • Αντιστοίχισε τις τροφές!
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
 
<body>
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to maria."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="maria" />
<meta name="DC:Creator" content="nancy" />
<meta name="DC:Title" content="&#x0391;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C7;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;:" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
&#x0391;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C7;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;:
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #C0C0C0;
  color: #000000;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #000000;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #000000;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #000000;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #000000;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #000000;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #C0C0C0;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #000000;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #000000;
  border-color: #000000;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #000000;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #000000;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
 
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #ffffff;
  border-bottom-color: #ffffff;
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #000000;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #000000;
  border-bottom-color: #000000;
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #000000;
  border-bottom-color: #000000;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #000000;
  border-top-color: #000000;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #0000FF;
}
 
a:visited{
  color: #0000CC;
}
 
a:hover{
  color: #0000FF;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JMATCH CORE JAVASCRIPT CODE
 
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = 'Your score is ';
var CorrectResponse = 'Correct! Well done.';
var IncorrectResponse = 'Sorry! Try again. Incorrect matches have been removed.';
var TotalUnfixedLeftItems = 0;
var TotCorrectChoices = 0;
var Penalties = 0;
var Finished = false;
var TimeOver = false;
 
var Score = 0;
var Locked = false;
var ShuffleQs = false;
var QsToShow = 5;
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
 
  SetUpItems(ShuffleQs,QsToShow);
 
  TotalUnfixedLeftItems = document.getElementById('MatchDiv').getElementsByTagName('select').length;
 
//Create arrays
  CreateStatusArrays();
 
}
 
Status = new Array();
 
function CreateStatusArrays(){
  var Selects = document.getElementById('Questions').getElementsByTagName('select');
  for (var x=0; x<Selects.length; x++){
    Status[x] = new Array();
    Status[x][0] = 0; // Item not matched correctly yet
    Status[x][1] = 0; //Tries at this item so far
    Status[x][2] = Selects[x].id; //Store a ref to the original drop-down
    Status[x][3] = new Array(); //Sequence of guesses for this item
  }
}
 
function GetKeyFromSelectContainer(Container){
  var Result = -1;
  if (Container.getElementsByTagName('select').length > 0){
    var Select = Container.getElementsByTagName('select')[0];
    if (Select != null){
      Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
    }
  }
  return Result;
}
 
function GetKeyFromSelect(Select){
  var Result = -1;
  if (Select != null){
    Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
  }
  return Result;
}
 
var OriginalKeys = new Array();
var ReducedKeys = new Array();
 
function GetUniqueKeys(Container, TargetArray){
  TargetArray.length = 0;
  var x = -1;
  var SList = Container.getElementsByTagName('select');
  if (SList.length > 0){
    for (var i=0; i<SList.length; i++){
      x = GetKeyFromSelect(SList[i]);
      if (TargetArray.indexOf(x) < 0){
        TargetArray.push(x);
      }
    }
  }
}
 
function SetUpItems(ShuffleQs, ReduceTo){
  var QList = new Array();
  var i, j, k, Selects, Options;
 
//Remove all the table rows and put them in an array for processing
  var Qs = document.getElementById('Questions');
 
//First, get a list of keys
  GetUniqueKeys(Qs, OriginalKeys);
 
//Remove the table rows to an array
  while (Qs.getElementsByTagName('tr').length > 0){
    QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('tr')[0]));
  }
 
  var Reducing = (QList.length > ReduceTo);
 
//If required, select random rows to delete
  if (Reducing == true){
    var DumpItem = 0;
    while (ReduceTo < QList.length){
 
//Get a number to delete from the array
      DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
      for (i=DumpItem; i<(QList.length-1); i++){
        QList[i] = QList[i+1];
      }
      QList.length = QList.length-1;
    }
  }
//Shuffle the rows if necessary
  if (ShuffleQs == true){
    QList = Shuffle(QList);
  }
 
  TotalUnfixedLeftItems = QList.length;
 
//Write the rows back to the table body
  for (i=0; i<QList.length; i++){
    Qs.appendChild(QList[i]);
  }
 
//Now we need to remove any drop-down options that no longer have associated select items
  if (Reducing == true){
    GetUniqueKeys(Qs, ReducedKeys);
 
    Selects = Qs.getElementsByTagName('select');
    for (i=0; i<Selects.length; i++){
      Options = Selects[i].getElementsByTagName('option');
      for (j=Options.length-1; j>=0; j--){
        if (OptionRequired(Options[j].value) == false){
          Selects[i].removeChild(Options[j]);
        }
      }
    }
  }
}
 
function OptionRequired(Key){
  if (ReducedKeys.indexOf(Key) > -1){
    return true;
  }
  else{
    if (OriginalKeys.indexOf(Key) > -1){
      return false;
    }
    else{
      return true;
    }
  }
}
 
function CheckAnswers(){
  if (Locked == true){return;}
  var Select = null;
  var Key = -1;
  var Parent = null;
  var Answer = null;
  var AnsText = '';
  var AllDone = true;
  TotCorrectChoices = 0;
 
//for each item not fixed or a distractor
  for (var i=0; i<Status.length; i++){
 
//if it hasn't been answered correctly yet
    if (Status[i][0] < 1){
 
//Add one to the number of tries for this item
      Status[i][1]++;
 
//Get a pointer to the drop-down
      Select = document.getElementById(Status[i][2]);
      Key = GetKeyFromSelect(Select);
//Save the answer given
      Status[i][3].push(Select.options[Select.selectedIndex].value);
 
//Check the answer
      if (Select.options[Select.selectedIndex].value == Key){
          Status[i][0] = 1;
          AnsText = Select.options[Select.selectedIndex].innerHTML;
          Parent = Select.parentNode;
          Parent.removeChild(Select);
          Parent.innerHTML = AnsText;
          Parent.nextSibling.innerHTML = CorrectIndicator;
      } 
      else{
        AllDone = false;
        Parent = Select.parentNode;
        Parent.nextSibling.innerHTML = IncorrectIndicator;
      }
    }
    else{
//Add a copy of the last (correct) answer.
      Status[i][3].push(Status[i][3][Status[i][3].length-1]);
    }
//If it's correct, count it
    if (Status[i][0] == 1){
      TotCorrectChoices++;
    }
  }
//Calculate the score
  Score = Math.floor(((TotCorrectChoices-Penalties)/TotalUnfixedLeftItems)*100);
  if (Score<0){Score = 0;}
  var Feedback = '';
 
//Build the feedback
  if (AllDone == true){
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + CorrectResponse;
  }
  else{
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + IncorrectResponse;
//Penalty for incorrect check
    Penalties++;
  }
 
//If the exercise is over, deal with that
  if ((AllDone == true)||(TimeOver == true)){
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
    Finished = true;
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
    WriteToInstructions(Feedback);
  }
 
//Show the feedback
  ShowMessage(Feedback);
 
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons --><!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">&#x0391;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C7;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;:</h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">Matching exercise</h3>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
 
  <div id="Instructions">Match the items on the right to the items on the left.</div>
</div>
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<button id="CheckButton1" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;Check&nbsp;</button>
 
<div id="MatchDiv" style="text-align: center;">
 
<form id="QForm" method="post" action="" onsubmit="return false;">
<table border="0" style="margin: 2em auto 2em auto;"><tbody id="Questions">
 
<tr><td class="LeftItem">&#x0391;&#x03CD;&#x03B3;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s0_0"><option value="x"></option>
<option value="2">&#x03BA;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="4">&#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE;&#x03C2; &#x03B1;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;</option>
<option value="1">&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="0">&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;</option>
<option value="3">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B6;&#x03B9;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x0392;&#x03B9;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BC;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B5;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s1_1"><option value="x"></option>
<option value="2">&#x03BA;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="4">&#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE;&#x03C2; &#x03B1;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;</option>
<option value="1">&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="0">&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;</option>
<option value="3">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B6;&#x03B9;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x03A0;&#x03C1;&#x03C9;&#x03C4;&#x03B5;&#x03CA;&#x03BD;&#x03B5;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s2_2"><option value="x"></option>
 
<option value="2">&#x03BA;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="4">&#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE;&#x03C2; &#x03B1;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;</option>
<option value="1">&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="0">&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;</option>
<option value="3">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B6;&#x03B9;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x039A;&#x03B1;&#x03BB;&#x03BF;&#x03BA;&#x03B1;&#x03AF;&#x03C1;&#x03B9;</td><td class="RightItem"><select id="s3_3"><option value="x"></option>
<option value="2">&#x03BA;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="4">&#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE;&#x03C2; &#x03B1;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;</option>
<option value="1">&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="0">&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;</option>
<option value="3">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B6;&#x03B9;</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">&#x03A5;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C4;&#x03AC;&#x03BD;&#x03B8;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BA;&#x03B5;&#x03C2;</td><td class="RightItem"><select id="s4_4"><option value="x"></option>
<option value="2">&#x03BA;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;</option>
 
<option value="4">&#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x03AC; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BA;&#x03AE;&#x03C2; &#x03B1;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;</option>
<option value="1">&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;</option>
<option value="0">&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B9;&#x03B1;</option>
<option value="3">&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B6;&#x03B9;</option>
</select></td><td></td></tr>
 
</tbody></table>
</form>
</div>
 
<button id="CheckButton2" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;Check&nbsp;</button>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons --><!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm --><!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>
 
</body>
 
</html>


 • Θωρακίστε τον οργανισμό σας παίζοντας…με τα χρώματα των φρούτων και των λαχανικών!

Ετοιμάστε δυο μπολ με κομμάτια από τα παρακάτω φρούτα και λαχανικά. Διαλέξτε ένα παιχνίδι μέσα στην τάξη(π.χ. γράψτε σωστά την ορθογραφία κάποιων λέξεων, κρεμάλα). Όποιος χάνει τρώει κόκκινα και όποιος κερδίζει τρώει πράσινα!

Κόκκινο

καρπούζι, φράουλες, κόκκινα σταφύλια

Πράσινο

πεπόνι και πράσινο μήλο

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License